Sochy

Obrazy

Grafika

Fotografie

Sklo

Keramika

Vyhledávání

Nápověda

© 2020 Galerie Rondo

Používáme redakční systém Vizus CMS

© 2020 VIZUS | webmaster

Karel Oldřich

*1912 Pardubi­ce + 1990 Pardubice studoval na Českém vysokém učení tech­nickém v Praze profesuru výtvarné vý­chovy u profesorů Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného. Po ab­solutoriu působil celá léta jako výtvarný pedagog na středních školách a posléze jako asistent na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univer­zity Karlovy v Hradci Králové. Svůj ži­vot rozděloval mezi pedagogickou práci a mezi vlastní uměleckou tvorbu.

Oldřich Karel

Zátiší se slunečnicí
Zátiší se slunečnicí

Oldřich Karel

Zátiší se slunečnicí
Oldřich Karel
41 x 30 cm
lept
600,- Kč

Rezervace - kontakt