Karel Oldřich

*1912 Pardubi­ce + 1990 Pardubice studoval na Českém vysokém učení tech­nickém v Praze profesuru výtvarné vý­chovy u profesorů Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného. Po ab­solutoriu působil celá léta jako výtvarný pedagog na středních školách a posléze jako asistent na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univer­zity Karlovy v Hradci Králové. Svůj ži­vot rozděloval mezi pedagogickou práci a mezi vlastní uměleckou tvorbu.

Oldřich Karel

Zátiší se slunečnicí
Zátiší se slunečnicí

Oldřich Karel

Zátiší se slunečnicí
Oldřich Karel
41 x 30 cm
lept
600,- Kč

Pro rezervaci tohoto díla kontaktujte naši galerie na adrese matejkovahk@seznam.cz nebo telefonicky na tel.: +420 604 258 853.