Drozd Jiří

*1924 +1984 Absolvoval frenštátskou měšťanku, byl žákem A. Strnadla na VŠUP a studoval dějiny umění na FF UK v Praze. Namaloval řadu olejů valašské krajiny. Ilustroval Četynovy knihy Vítězství nad Avary a Živly. V roce 1966 přesídlil do Prahy, ale letní sídlo měl ve Frenštátě, kde realizoval mj. dvě sgrafita ve SPŠE.

Jiří Drozd

Dubrovník
Dubrovník

Jiří Drozd

Dubrovník
Jiří Drozd
43,5 x 61,5 cm
litografie
1.500,- Kč

Pro rezervaci tohoto díla kontaktujte naši galerie na adrese matejkovahk@seznam.cz nebo telefonicky na tel.: +420 604 258 853.